Çevre Politikamız

MTD Otomotiv, yönetim desteği ve tüm çalışanlarıyla birlikte;

- Çevre boyutları ile ilgili tüm yasal gereklilikler ile müşteri isteklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamayı,

- Çevre kirlenmesine neden olabilecek etkenleri en aza indirerek, kaynakları akılcı ve tasarruflu kullanmak için atıkları azaltıcı geri dönüşüm teknikleri uygulamayı,

- Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanımını sağlamayı,

- Tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmayı,

- Kirliliği kaynağında önlemeyi,

- Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp ham madde kullanımını azaltarak, doğal kaynakların korunmasını sağlamayı,

- Çalışanlarının ve toplumun çevre bilincinin artırılmasına destek olmayı,

Çevre Politikası olarak belirlemiştir.