Kalite Politikamız

MTD Otomotiv, kuruluş vizyonu doğrultusunda, müşteri beklentilerini karşılamak için, ürün güvenliğini öncelikli tutarak, ürün kalitesini sürekli geliştirmek amacıyla;

» Şirket prensiplerine bağlı hareket ederek Kalite Yönetim Sisteminin ISO 9001:2015 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante etmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,

» Sürekli iyileştirme yaklaşımıyla tüm süreçlerde üretim hedeflerine ulaşmayı ve verimliliğin artırılması için yeni yöntemler geliştirmeyi,

» Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasını ve kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,

» Başlanan her projeyi zamanında, projesine tam uyumlu, istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamayı,

» Tedarikçi ve tedarikçilerle güvene dayalı işbirliği içinde olmayı,

» En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi,

Kalite politikası olarak belirlemiştir.